Merhum adına ağaç dikilmesinden daha faydalı, daha anlamlı ne olabilir ki? O da yemyeşil bir doğa istemez miydi? Yaşarken belki fırsat buldu ağaç dikmeye, belki de bulamadı. Onun anısına biz dikiyoruz fidanlarını. Her bir nefes alan insanda sevabı yaşayacak.

Gün geçtikçe çölleşen ülkemizin yeşillenmesine hepimizin bir katkımız olsun.

Peygamberimiz Efendimiz de bizlere ağaç dikmeyi tavsiye etmiyor mu?

* “Kıyamet kopmaya yakınken elinizde bir ağaç fidanı varsa ve onu dikmeye vakit bulabilirseniz onu dikin”.

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 184, 191)

* “Kim bir ağaç dikerse onun için ağaçtan hasıl olan ürün kadar Allah sevap yazar.”
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/415)

* “Her kim boş, kuru ve çorak bir araziyi ihya ederse bu amelinden dolayı Allah tarafından mükâfatlandırılır. Herhangi bir canlı ondan faydalandıkça orayı ihya edene sadaka yazılır.”
(Münavi, Feyzu’l-Kadir, 6/39)

Müslümanlardan bir kimse bir ağaç dikerse o ağaçtan yenen mahsul mutlaka onun için sadakadır. Yine o ağaçtan çalınan meyve de onun için sadakadır. Vahşi hayvanların yediği de sadakadır. Kuşların yediği de sadakadır. Herkesin ondan yiyip eksilttiği mahsul de onu dikene ait bir sadakadır.
(Müslim, Müsakat, 7-10, 12)

* “Ölen bir kimsenin amel defteri kapanmış, dünya ile irtibatı kesilmiştir. Ancak geride kalan yakınları onlar adına güzel işler yapıp sevabını bağışlayabilirler.” Tuhfetu’l-muhtâç
* Sevgili Peygamberimiz, “Kim bir fidan diker veya ekin eker de bundan insanlar ve kuşlar faydalanırsa bunlar onun için hayır ve berekettir”buyururlar. (Ahmet b. Hanbel 3/391)
* “İnsan vefat edince, işinden, ibadetinden, hayır ve diğer iyiliklerinden sevap kazanma imkânı kalmaz. Yalnız üç şeyin sevabı devam eder. Bunlar: Sadaka-i câriye bırakmak, dine ve insanlığa hizmet edecek talebeler yetiştirmek, kendisini hayırla yâd edecek iyi huylu evlat yetiştirmek.” buyurmuşlardır. Burada ağaç, sadaka-i cariyenin içerisinde, medrese, cami, çeşme ve benzeri hayır kurumlarıyla beraber yer alır.

İnsan ölünce (salih) ameli kesilir. Ancak üç amel’in sevabı kesilmez:

1- İnsanların faydalanacağı bir şey yapmak,(yol, su, çeşme, ağaç vb)
2- Faydalanılan bir ilim
3- Arkasında kendisine dua edecek hayırlı bir evlat bırakmak..

Kabirdeki ölü, denizde boğulmak üzere olan ve dehşet içerisinde yardım isteyen kimse gibidir. Babasından, anasından, kardeşinden, samimi ve sâdık arkadaşından gelecek bir duâ bekler. Şâyet bir duâ gelecek olsa, bu, onun için dünya ve içindekilerden daha kıymetli ve sevimli olur.

Unutmayalım…

Biz onları hatırlayıp dualar edip onların adına ağaç dikip hediyeler gönderirsek, biz öldükten sonra geride kalan yakınlarımız da bizi hatırlar ve hediye gönderirler.