Dua Terapidir

Dua eden insan bir yandan Allah‘a olan köklü bağlılığını itiraf ederken, aynı zamanda O’nun yüce kudretine duyduğu çok derin itimat ve güveni teyid eder. Bu bakımdan dua, bir dindarlık tezahürü olmanın yanısıra, ruh sağlığının da bir ön şartı olarak görünmektedir. Bu bağlamda, duanın manevî terapisi ruh sağlığının bir anahtarı niteliğindedir.

  • Ölülerin duâya olan ihtiyacı, dirilerin yiyeceğe ve içeceğe olan ihtiyacından daha fazladır. (Süyûtî, Şerhu’s-Sudûr, Lübnân 1417, s. 297)
  • Ölülerimiz Dua beklerler: Peygamberimiz (s.a.v.) "ölülerinize dua etmekle emrolundum" buyurmuştur.
  • Ölüye bağışlanan her salih amelin sevabı ona ulaşır. Kur’an okumak, dua etmek, onun adına ağaç(fide) dikmek...

Özellikle anne, baba diğer akraba ve dostların kabirleri, ruhları için Allah`a dua ve istiğfar etmek amacıyla ziyaret edilir. Ölüler adına yapılan hayır ve hasenâtın sevabının onlara ulaşacağı sahih hadis ve icmâ delili ile sabittir. Ölüler ziyaret edilirken, onların ruhları için Allah`a dua edilir, Kur`an okunur, yapılan iyiliklerin sevabı bağışlanır. Ağaç dikmek sevabtır. Dikilen ağaç ve bitkinin ölünün ruhundan azabın hafifletilmesine sebep olacağına dair hadisler vardır…