Girdi yapan online_mezar_zyrt

Peygamberimizin mezarını ziyaret

Ravza-i Mutahhara, Mescid-i Nebevî içinde Hz. Peygamber’in kabri ile minberi arasındaki bölümdür. Ravza-i Mutahhara, temiz bahçe demektir. Bu tâbir; Medîne’de Mescid-i Nebevî’de Peygamber Efendimiz’in kabri ile minberi arasındaki bölüme denir. 10×20 = 200 metrekarelik bir alandır. Peygamberimiz “Evimle minberim arası, cennet bahçelerinden (ravza) bir bahçedir.” buyurmuştur. (Buhârî, Fadlü’s-Salat. 6; Müslim, Hac, 500-502)